hocičô

Máte prosím niečo na pitie?

Áno -  vodu.

A niečo tvrdšie by nebolo?

Ľad.