Hocičô

Máte prosím niečo na pitie?  Áno -  vodu. 

A niečo tvrdšie?  Ľad.